w

Maria Montessori i jej metoda nauczania

maria montessori

„Wielkość ludzkiej osobowości zaczyna się w godzinę urodzenia.” – to słowa najsłynniejszej Włoskiej nauczycielki, antropolożki i lekarki – Marii Montessori. To ona wykreowała zasady pracy z dziećmi, nazwane „Metodą Montessori”. Zrewolucjonizowała zasady nauczania i przez całe swoje życie udowadniała, że najważniejsze jest dziecko i dbanie o jego dobro.

„Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.” – w całym procesie nauczania dąży się do tego, żeby dziecko osiągnęło niezależność ciągle się rozwijając, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na indywidualne umiejętności.

„Aby pomóc dziecku musimy zapewnić mu środowisko, które pozwoli mu swobodnie się rozwijać.” – Rozwój emocjonalny i umysłowy jest tak samo ważny jak rozwój fizyczny i duchowy. Odpowiednie otoczenie i materiały wybrane indywidualnie przez dziecko sprawią, że dziecko nie będzie się męczyło nauką, ale będzie szczęśliwe.

maria montessori

„Wolny wybór jest jednym z najwyższych wśród wszystkich procesów umysłowych.” – dziecko powinno pracować we własnym tempie, w zgodzie ze sobą i własnymi przekonaniami i możliwościami. Aby tak mogła przebiegać jego edukacja, rodzice i nauczyciele powinni wspomagać i ciągle obserwować dziecko, żeby samo odnajdywało w sobie chęć samorozwoju. W przeciwnym razie zostanie ona zahamowana.

„Wielkość ludzkiej osobowości zaczyna się w godzinę urodzenia.” – Maria Montessori wyróżniła 4 etapy rozwoju dziecka:

 • od narodzin do 6 roku życia – dziecko jest odkrywcą, który przy pomocy swoich zmysłów buduje siebie. Przyswaja i kształtuje to co znajduje się w jego otoczeniu czyli język, kulturę, religię, piękno.
 • Od 6 do 12 roku życia – świadome poznawanie świata. Wykorzystywanie posiadanej wiedzy do dalszego rozwijania się i pogłębiania zdolności myślenia abstrakcyjnego.
 • Od 12 do 18 roku życia – szukanie swojego miejsca w społeczeństwa i próba uczestniczenia w życiu wspólnoty, z pomocą posiadanych umiejętności.
 • Od 18 do 24 roku życia – rozwijanie swoich zdolności aż do osiągnięcia specjalizacji w danej dziedzinie. Budowanie świata i dialogu między ludźmi.

 

„Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka.” – podstawowe założenia pracy z dziećmi według Marii Montessori:

 • nie ma jasnego podziału na grupy wiekowe. Dziecko może rozwijać swoje umiejętności we własnym tempie i w sprzyjającym środowisku.
 • Materiały, z którymi pracują dzieci powinny być dostosowane do ich możliwości i potrzeb rozwoju oraz umożliwiać im rozwój potrzebnych umiejętności.
 • Dzieci powinny mieć wolność w pracy, ale jednocześnie trzymać się wyznaczonych zasad aby potrafić pracować w grupie.
 • Otoczenie w jakim pracują dzieci powinno być uporządkowane, proste i dostępne.

„Dziecko staje się człowiekiem przez pracę.” – dlatego nie powinno być w niej wyręczane.


 1. Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego
 2. Twórcza adaptacja pedagogiki Montessori w Polsce
 3. Właściwości materiałów sensorycznych Montessori

Originally posted 2016-03-29 14:02:37.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *