Więcej treści

 • w

  Jak mądrze rozmawiać z dziećmi o pornografii – radzi ekspert Stowarzyszenia Twoja Sprawa

  Jak mądrze rozmawiać z dziećmi

  Większość rodziców jest świadoma, że Internet nie jest dla najmłodszych miejscem w pełni bezpiecznym. Spośród wielu zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w sieci, jak kontakt z przemocą i agresją, najmniej oczywistym dla rodziców jest pornografia. Badania EU Kids Online[1] pokazują, że aż 81 proc. rodziców dzieci w wieku 9-16 lat sądzi, że ich pociechy […] Więcej

 • w

  Jak budować w dziecku krytyczne spojrzenie na świat

  wartości

  Krytyczne spojrzenie na świat oznacza zdolność do analizowania, oceniania i interpretowania informacji w sposób zorganizowany, logiczny i obiektywny. Nie chodzi tu tylko o sceptycyzm czy negatywną ocenę, ale o umiejętność pełnego zrozumienia kontekstu, różnych perspektyw i potencjalnych konsekwencji danego zjawiska, wydarzenia czy argumentu. Kształtowanie krytycznego spojrzenia na świat w dzieciństwie jest kluczowe dla ich dalszego […] Więcej