w

Prawa i obowiązki rodzica

Prawo – to polskie i to w każdym innym kraju – tworzone jest po to, aby każdy obywatel dostał zestaw reguł, które nie wolno mu złamać oraz do wypełniania których jest zobowiązany jeśli posiada określony status, np. jest prawnym opiekunem dziecka. W tym konkretnym przypadku chodzi oczywiście o regulowanie działania rodziny i zapewnienie ochrony każdemu z jej członków, również dziecku, którego los jest uzależniony od jego opiekunów.

Nie wywiązując się z jakiegokolwiek zapisu można tu nawet odpowiadać z jednego z paragrafów kodeksu karnego, warto więc nabyć świadomość zarówno swoich obowiązków, jak i podstawowych praw, które to są przystępnie wyjaśnione w dalszej części tego artykułu.

Prawa i obowiązki rodzica: Wychowanie dziecka

Uczestniczenie w wychowaniu swojego potomstwa oraz prawo do kontaktów z dzieckiem ma każdy rodzic (niezależnie od sytuacji małżeńskiej), który nie został pozbawiony tych przywilejów sądownie lub też dobrowolnie nie zrzekł się ich.

Znaczy to, że nawet pomimo separacji i braku wspólnego adresu ze swoim potomstwem, rodzic, który spełnia te warunki ma prawo do odgrywania czynnej roli w wychowaniu. Zapis ten stworzono ze względu na skutki procesów rozwodowych, kiedy to strona, która otrzymała prawo do opieki próbuje odseparować drugiego rodzica od potomstwa i utrudnia wszelkie kontakty.

Klasyfikuje się to jako działanie bezprawne, co nie zmienia faktu, że polscy rodzice mają z tym nagminne problemy.

Prawa i obowiązki rodzica: Edukacja

Tu akurat mamy do czynienia z jednym z podstawowych obowiązków każdego rodzica, czyli zagwarantowaniem i zorganizowaniem dla swojego dziecka dostępu do edukacji. O ile przedszkole i zerówka nie należą do tych obowiązkowych o tyle już szkoła podstawowa i gimnazjum (a od przyszłego roku już szkoła średnia, gdyż powraca w naszym kraju model 8+4) już jak najbardziej.

Nim młody człowiek nie ukończy 16 lat ma prawo do edukacji, a jego opiekun musi mu ją zapewnić, czy to w szkole publicznej, prywatnej, czy też na podstawie indywidualnego toku nauczania (za zgodą dyrektora szkoły oraz pod kilkoma innymi warunkami – nie trzeba mieć do tego jednak wykształcenia pedagogicznego). Niewypełnienie tego nakazu może natomiast wiązać się z karą pieniężną rzędu nawet 50 000 zł. Jeśli i to nie daje rezultatu, odpowiedni urząd może skierować wniosek do sądu rodzicielskiego, którego pozytywne rozpatrzenie ma skutek ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Prawa i obowiązki rodzica: Obowiązek szczepień

Kontrowersje i sprzeciw, które rodzą się w związku z tym zapisem w polskim prawie są dość szeroko omawiane i znane nie tylko przez rodziców.

Mówiąc pokrótce chodzi tu o przymusowe wizyty u lekarza w celu przeprowadzenia niektórych szczepień, które są odgórnie ustalone przez odpowiednie ministerstwo naszego kraju. Jeśli jednak rodzic nie wywiąże się z obowiązku – informacje kiedy i na co szczepić otrzymuje każde dziecko w szkole oraz można uzyskać je u lekarza rodzinnego – to lekarz rodzinny ma obowiązek wystosowania informacji do Sanepidu.

Kolejny krok to wydanie oficjalnego nakazu szczepienia, który dostarczany jest pocztą. W przypadku zignorowania i tej formy zostaje nałożona grzywna wysokości od 500 zł aż do nawet 10 000 zł. Można jednak odwołać się od decyzji nakazu, gdyż jest on po części niezgodny z prawem – ignorowanie to najgorsze co można zrobić.

Prawa i obowiązki rodzica: Zarządzanie majątkiem

Zasady, które dają prawo rodzicom do zarządzania majątkiem swoich dzieci są w naszym kraju dość jasne i uwzględniają wiele różnych czynników i sytuacji, choć traktują problem dość ogólnie.

Znajdziemy tu zapisy następującej treści:

 • do 13 roku życia nieletniego, jego opiekun ma pełne prawo do zarządzania jego majątkiem,
 • od 13-18 roku życia nieletni może w ograniczony sposób decydować o swoim majątku.

Ograniczenia dotyczą tutaj zakupów, a właściwie ich wartości, gdyż mogą być to jedynie drobne transakcje, a nie takie opiewające na duże kwoty (sprzedawca ma wręcz obowiązek odmówienia przyjęcia zapłaty w takim wypadku, jeśli nie ma z nieletnim rodzica). Jeśli jednak sprzedaż dojdzie do skutku, to rodzic ma prawo oddać towar ze zwrotem pełnych kosztów jego nabycia.

Utrzymanie

No i mamy kolejny obowiązek rodzicielski, a mianowicie „zapewnienie godnego bytu materialnego”, który umożliwi nieletniemu:

 • prawidłowy rozwój,
 • bezpieczeństwo,
 • godne warunki życia (nie precyzuje się tu jednak jaka jest granica skromności, a jaka ubóstwa).

Za nie wywiązanie się z tych zobowiązań mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej zarówno rodzice mieszkający z dzieckiem, jak i ci, którzy nie zbyli praw rodzicielskich, ale też nie mieszkają ze swoimi nieletnimi dziećmi (może to dotyczyć wielu scenariuszy, łącznie z rozwodem lub orzeczeniem o separacji).


 1. Nękanie w szkole to powszechny problem. Co robić w takiej sytuacji i jak wspierać swoje dziecko?
 2. 3 cechy, które posiadają dobrej jakości kapcie do przedszkola
 3. Umiejętności społeczna u dziecka – czemu są tak ważne i jak wspierać ich rozwój?

Originally posted 2016-12-22 15:12:44.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *