w

Czym są prezabawki i jak można je wykorzystać w okresie wczesnej interwencji w celu aktywizacji podopiecznych?

Zabawki pełnią w życiu dziecka szczególną rolę, dając mu możliwość wszechstronnego rozwoju. To pierwsze obiekty zewnętrzne, które koncentrują jego uwagę i prowokują do aktywności, stanowiąc wyzwanie na kolejnych etapach dorastania. Właściwie dobrane zabawki motywują do działania, umożliwiają poznanie świata oraz kształtują dziecięcą postawę wobec otoczenia. Nie inaczej jest w przypadku prezabawek, stanowiących pomoc w stymulacji polisensorycznej dziecka.

Prezabawki i ich zastosowanie w aktywizacji dzieci w okresie wczesnej interwencji

Praca z podopiecznym przejawiającym trudności rozwojowe to nieustanny i wzajemnie nierozłączny proces diagnozy i terapii. Całe szczęście – w relacyjnej przestrzeni między dzieckiem a terapeutą jest jeszcze miejsce na zabawkę pełniącą wiele prozdrowotnych i prorozwojowych funkcji.

Należy podkreślić, iż „prezabawka” nie jest zabawką w ścisłym tego słowa znaczeniu. Irena Kuczborska, psycholożka i specjalistka w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, mianem „prezabawki” określa samodzielnie wykonany przedmiot mający na celu pobudzanie reaktywności, wspieranie rozwoju i pomoc w przechodzeniu na kolejne jego etapy – w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego (mała i duża motoryka). Ponadto, prezabawki aktywizują funkcje, które nie uwidaczniają się u dziecka w innych sytuacjach.

Zobacz też: Zabawki sensoryczne

Prezabawki angażują podopiecznych do celowego ruchu, pobudzają ich ciekawość poznawczą, prowokują do powtórzenia własnego działania i motywują wykonywania bardziej złożonych manipulacji. Zabawki służące aktywizacji podopiecznych w okresie wczesnej interwencji stanowią wyzwanie, ale w zasięgu możliwości dziecka. Przede wszystkim jednak dają mu poczucie sprawstwa. Prezabawki warto zaproponować dziecku biernemu, nisko reaktywnemu, z ograniczeniami sensorycznymi, poznawczymi i ruchowymi oraz podopiecznemu z postawą awersyjną.

Aktywizacja podopiecznych z różnymi ograniczeniami rozwojowymi

Podczas tworzenia prezabawek niezwykle ważna jest indywidualizacja i wspieranie osób uczących się w byciu aktywnymi uczestnikami zabawy. Irena Kuczborska podkreśla, że proponowana zabawka powinna maksymalnie wypełnić potrzeby i potencjał dziecka, bazować na jego mocnych stronach i wytyczać obszar najbliższego rozwoju.

Tworzywa, z których można wykonać prezabawki, dostępne są w każdym sklepie papierniczym. Oprócz tekturowych arkuszy, tektury falistej, różnego rodzaju pudełek, kolorowych bloków technicznych i błyszczących folii warto wykorzystać również materiały pasmanteryjne – guziki, rzepy, cekiny, wstążki, tasiemki i korale. Poprzez zastosowanie różnorodnych artykułów mamy możliwość zwiększenia wpływu współdziałania w relacji dziecko-terapeuta, a własnoręcznie wykonane prezabawki mogą stać się pierwszą formą komunikacji związanej z aktywnością własną dziecka.

Więcej informacji na temat prezabawek i ich roli w aktywizacji dzieci w okresie wczesnej interwencji znajdą Państwo na stronie TerapiaSpecjalna.pl.

Originally posted 2019-03-11 15:14:10.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *