w

Adopcja serca, czyli adopcja na odległość

adopcja na odległość

Organizacje charytatywne oferują skorym do pomocy szereg perspektyw, dzięki którym można wesprzeć potrzebujących z całego świata. Do takich przedsięwzięć należy adopcja serca, czyli szansa na regularne wspomaganie wybranego przez nas dziecka z krajów tzw. trzeciego świata. Przelewana każdego miesiąca kwota to zazwyczaj około 15-20 dolarów, a pieniądze te przeznacza się na wyżywienie, odzież, edukację, ochronę zdrowia i inne niezbędne do życia kwestie.

adopcja na odległość

Adopcja serca, znana także jako adopcja miłości może dotyczyć również wyjątkowo uzdolnionej młodzieży, która nie posiada odpowiednich środków finansowych na dalszą edukację i kształcenie się w wymarzonym zawodzie. Ofiarodawca, wspierając konkretne dziecko, często wiąże się z nim nie tylko w sposób materialny, bowiem zdarzają się sytuację, w których darczyńca otrzymuje zdjęcie swego podopiecznego lub osobiście pisane przez niego listy.

Adopcja miłości, czyli jedyna szansa na rozwój

Adopcja miłości powstała z myślą przede wszystkim o tych dzieciach z krajów trzeciego świata, które dotknęła ciężka sytuacja życiowa, przez co nie są w stanie poradzić sobie bez pomocy ze strony oddelegowanych wolontariuszy czy misjonarzy. Ludzi, którzy angażują się w działalność organizacji charytatywnych, często charakteryzuje słomiany zapał, przez co ich początkowe zaangażowanie szybko przeradza się w obojętność. Adopcja serca wymaga od człowieka nieustannej aktywności, bowiem uczestnictwo w projekcie nierozłącznie wiąże się z odpowiedzialnością za życie i losy wybranego przez nas podopiecznego. Niezwykle istotne jest poinformowanie danej placówki o sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie dalej wspierać organizacji.

Bardzo często zdarza się, że adresatami adopcji serca są dzieci dotknięte prawdziwymi tragediami, do których można zaliczyć między innymi trąd, tsunami oraz pozostałe choroby, a także sieroty oraz wychowankowie pochodzący z najbiedniejszych rodzin. Osoba deklarująca chęć pomocy jest zobowiązana do minimum rocznej pomocy, natomiast jeśli nie jest ona w stanie zagwarantować podopiecznemu wymaganej kwoty, może zdecydować się na niższe opłaty. Wtedy dane dziecko może posiadać większą liczbę rodziców adopcyjnych na odległość.

Szlachetna idea, ale również przygoda

Adopcja miłości to idea, której celem jest przede wszystkim stała, systematyczna poprawa warunków życia dziecka z krajów trzeciego świata oraz zapewnienie mu większych perspektyw na starcie. Dzieci z najuboższych państw bardzo często nie mają jakiejkolwiek możliwości rozwoju, przez co wsparcie w postaci 15-20 dolarów może mieć zbawienny wpływ na ich życie. Dla większości z nich jest to jedyna szansa na rozwój i udane życia. Rodzice adopcyjni uczestniczący w działalności akcji adopcji serca nie mają możliwości bezpośredniej interakcji z wybranym przez siebie dzieckiem, jednak w niektórych sytuacjach dochodzi do korespondencji pomiędzy dzieckiem, a darczyńcą.

Niewątpliwie, jest to dość niezwykły sposób pomagania innym ludziom, bowiem nie wiąże się z bezpośrednim udziałem w danej akcji – nie wymaga to od uczestników poświęcenia czasu i energii, jednak przelana kwota jest równie istotna, co pomoc przy organizacji zbiórki pieniędzy lub różnego rodzaju eventów o podobnym charakterze.


  1. Jak przygotować dziecko na powrót do szkoły po zdalnym nauczaniu?
  2. 6 wskazówek, które ułatwią wybór imienia dla dziecka
  3. Chustonoszenie – od czego zacząć

Originally posted 2016-10-31 11:21:26.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *