Więcej treści

  • w ,

    Rozwój motoryki małej u dziecka

    rozwój motoryki małej

    Rozwój motoryki małej  0-6 miesiąc życia Wykazywanie odruchowego chwytu, gdy przedmioty są trzymane w dłoni. Sięganie po przedmioty i chwytanie ich. Trzymanie przedmiotów w 2 dłoniach (przez 3 miesiące) lub w jednej dłoni (przez 5 miesięcy). Szukanie upuszczonego obiektu w ich polu widzenia, poprzez dotyk lub usłyszenie go w zasięgu.  Rozwój motoryki małej  od 6 […] Więcej