w

Planowanie od kuchni: jak włączyć dzieci w obowiązki domowe?

planowanie

Planowanie od kuchni: dziecko już od najmłodszych lat powinno wykonywać prace domowe, ponieważ jest to doskonała nauka sumienności i odpowiedzialności. Jak jednak sprawić, by chętniej podejmowało się wypełnienia obowiązków?

Bez ustępstw
Aby dziecko zrozumiało, że obowiązki należy zawsze wykonywać, nie można ustępować. Nawet jeśli wymaga to kilkukrotnego upominania, trzeba nauczyć dziecko, że rodzic nie wyręczy go w opróżnieniu zmywarki czy posprzątaniu pokoju. Nie warto ulegać pod wpływem próśb czy płaczu, nawet jeśli dziecko będzie demonstracyjnie okazywało niezadowolenie z konieczności wykonania jakiejś pracy domowej.

Prawo głosu
Aby dziecko z większą przyjemnością wykonywała powierzone obowiązki, najlepiej pozwolić mu zadecydować, jakimi pracami domowymi chce się zająć. Niektóre dzieci wolą zmywać naczynia, inne układać na półkach, dlatego dobrze jest znaleźć taką czynność, która sprawi mu najwięcej przyjemności.

Czas na wykonywanie obowiązków
Dużą rolę w nauce systematyczności jest planowanie. Najlepiej określić godzinę lub dzień, w którym dziecko powinno wykonać daną pracę domową. Dzięki temu będzie bardziej zmotywowane, a przede wszystkim będzie miało świadomość, że konkretna godzina w danym dniu to czas obowiązków, a nie czas na zabawę.

Dodatkowa motywacja
Aby dziecko przywykło do wykonywania obowiązków i o nich nie zapominało, dobrze jest wizualizować wszystkie prace domowe, które należy wykonać. Dobrze sprawdzi się tabelka z dniami tygodnia i rozpiską obowiązków albo forma obrazkowa, którą dziecko będzie mogło nawet samodzielnie przygotować i powiesić w widocznym miejscu, by nie zapominać o pracach domowych, które powinno danego dnia wykonać.

Cierpliwość
Szczególnie podczas pierwszych tygodni, a nawet miesięcy, kiedy dziecko zaczyna wykonywać drobne prace domowe, rodzice muszą wykazać się cierpliwością. Czasami trzeba będzie niejednokrotnie prosić dziecko, by ponownie odkurzyło pokój czy pozmywało naczynia, zanim nauczy się, jak to robić. Nie należy jednak wyręczać dziecka i poprawiać efektów jego pracy, nawet jeśli czasem okazałoby się to łatwiejsze. Lepiej tłumaczyć wszystko aż do skutku, by dziecko miało szansę nauczyć się, jak być konsekwentnym i odpowiedzialnym.


  1. Jak zaplanować lunchbox dla dziecka

Originally posted 2018-07-22 18:45:46.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *