Wprowadzanie materiałów Montessori

W korzystaniu z materiałów można wyróżnić dwie fazy. W pierwszej nauczyciel prezentuje dziecku materiał, ukazuje, jak poprawnie się nim posługiwać, w drugiej dziecko samo zaczyna pracować z danym materiałem i wykonuje ćwiczenia tak długo, jak chce, samo też decyduje o tym, ile razy będzie powtarzać ćwiczenie.

Prezentując dziecku materiał, nauczyciel skupia uwagę dziecka na tych cechach przedmiotu, które są dla niego istotne, ze względu na które został przygotowany. Używa tylko tyle słów, ile to konieczne, starannie je dobierając.

Objaśnienia słowne nie mogą bowiem dominować nad działaniem. Następnie nauczyciel zachęca dziecko do włączenia się w działanie, proponuje wykonanie pokazanych czynności, obserwuje jednoczenie czy przedmiot (zadanie, czynności) wzbudza jego zainteresowanie i w czym się to wyraża. Niczego nie narzuca, do niczego nie zmusza, nie wywiera presji np. przez powtarzanie pokazu.

W początkowej fazie pracy dziecka z materiałem nauczyciel pozostaje jeszcze przez pewien czas u jego boku, by wesprzeć zachęta, informacja, pomocą. Jeżeli nauczyciel zauważy, że przedmiot nie wzbudza zainteresowania dziecka, powinien je jedynie zachęcić do odłożenia materiału na połknę. Gdy natomiast spostrzeże, że dziecko ma trudno ci w korzystaniu z materiału, powinien w stosownym czasie wrócić do działania, będąc przekonanym, że jest ono do tego dojrzałe.

Prezentacja materiału, jego przynoszenie z regału, układanie na stoliku lub dywaniku, demonstrowanie poszczególnych części i wykonywanych czynności odbywa się zawsze według ustalonej instrukcji, co jest przez niektórych pedagogów niemontessoriańskich spostrzegane jako nadmierne ustrukturalizowanie działań.

Takie zachowanie nauczyciela jest jednak celowe, ponieważ przyczynia się do szybszego uczenia się dziecka, oszczędza jego czas i energię, która poświęcałoby na poszukiwanie właściwych dróg metoda prób i błędowi, sprawia ono, że działanie dziecka jest lepiej ukierunkowane, dzięki czemu może stać się bardziej efektywne i kreatywne.materiały montessori

Nauczyciel strukturalizując prezentację i zwracając uwagę na istotne właściwości materiału dostarcza dziecku podstawowych informacji. Stwarza to fundament, bez którego spontaniczne działanie mogłoby przybrać charakter bezcelowy i bezużyteczny.

Ustrukturalizowanie prezentacji materiału nie może jednak prowadzić wyłącznie do naśladownictwa czy schematyczności w działaniu dziecka. Dziecko musi mieć możliwość wyboru działania, kreatywnego podjęcia do materiałów, jeżeli tylko nowe sposoby ich użycia są zgodne z celami materiałów, nie powodują ich niszczenia oraz nie zagrażają innym dzieciom oraz jemu samemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *