Maria Montessori: twórcza adaptacja pedagogiki Montessori w Polsce

maria montessori

Postać Marii Montessori od samego początku budziła wiele emocji. Była pierwszą kobietą we Włoszech, która została lekarzem. Największe jednak zdumienie wywołał fakt, że jako uznana lekarka wkrótce została pedagogiem i całe swoje życie poświęciła służbie dzieciom.

M. Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w miasteczku Chiaravalle (prowincja Ancona) położonym w środkowych Włoszech. Zmarła w 1952 r. w Noordwijk aan Zee w Holandii.

W 1907 roku utworzyła w Rzymie pierwszy Dom Dziecięcy – Casa dei bambini dla dzieci 2 – 6 letnich. Sukcesy tej placówki, dzięki pracy badawczej M. Montessori, doprowadziły do rezygnacji z pracy lekarza. Studiowała antropologię, psychologię i filozofię wychowania. Jej idee pedagogiczne były prezentowane w prasie i szeroko dyskutowane. Stale powiększała się rzesza Jej zwolenników oraz organizowanych Towarzystw Montessori.

W 1929 roku utworzyła Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori AMI (Assotiation Montessori Internationel), które funkcjonuje do dziś. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją kursów szkoleniowych oraz przyczynia się do rozszerzenia myśli M. Montessori na świecie. Pomimo zawirowań wojennych M. Montessori pracowała nieustannie i wykształciła ponad 1000 nauczycieli. Jej kandydatura została wysunięta do Pokojowej Nagrody Nobla.

Prowadzone badania nad teorią i praktyką montessoriańską na całym świecie potwierdzają ogromne walory edukacyjne tego systemu. Przedszkola i szkoły typu Montessori można spotkać tak w Europie, jak i na innych kontynentach.

W Polsce zainteresowanie pedagogiką M. Montessori wzrosło na przełomie lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy nauczyciele i naukowcy zaczęli wyjeżdżać za granicę. Wówczas mieli okazję zapoznać się z różnymi sposobami edukacji alternatywnej, a szczególne uznanie zyskała pedagogika M. Montessori.

Obecnie funkcjonuje wiele szkół i przedszkoli, które wdrożyły do swojej praktyki system edukacyjno – wychowawczy M. Montessori.

Podczas III Międzynarodowej Konferencji Montessori-Europe zorganizowanej w Łodzi 2002 r., profesor Ryszard Kucha z UMCS w swoim wykładzie skierowanym do uczestników stwierdził: „Dziś, gdy placówki pracujące w oparciu o zasady pedagogiki montessoriańskiej istnieją w Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Opolu, Oleśnicy, Morawie k/Wrocławia i w samym Wrocławiu, Warszawie, Bogatyni i Lubinie, Poniatowej, Gdańsku, Stalowej Woli, Przemyślu, mało kto pamięta jakie były początki renesansu teorii Montessori w Polsce.

A przecież naczelną przesłanką podejmowanych wtedy działań były prywatne fascynacje koncepcją montessoriańską oraz potrzeba szerokich kontaktów ze światem zewnętrznym”.


  1. Maria Montessori i jej metoda nauczania
  2. Rozwój motoryki małej u dziecka
  3. Metoda Montessori a rola rodzica

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *