Status: rodzic – prawa i obowiązki

Prawo – to polskie i to w każdym innym kraju – tworzone jest po to, aby każdy obywatel dostał zestaw reguł, które nie wolno mu złamać oraz do wypełniania których jest zobowiązany jeśli posiada określony status, np. jest prawnym opiekunem dziecka. W tym konkretnym przypadku chodzi oczywiście o regulowanie działania rodziny i zapewnienie ochrony każdemu z jej członków, również dziecku, którego los jest uzależniony od jego opiekunów.

prawa rdzicow

Nie wywiązując się z jakiegokolwiek zapisu można tu nawet odpowiadać z jednego z paragrafów kodeksu karnego, warto więc nabyć świadomość zarówno swoich obowiązków, jak i podstawowych praw, które to są przystępnie wyjaśnione w dalszej części tego artykułu.

Wychowanie

Uczestniczenie w wychowaniu swojego potomstwa oraz prawo do kontaktów z dzieckiem ma każdy rodzić (niezależnie od sytuacji małżeńskiej), który nie został pozbawiony tych przywilejów sądownie lub też dobrowolnie nie zrzekł się ich. Znaczy to, że nawet pomimo separacji i braku wspólnego adresu ze swoim potomstwem, rodzic, który spełnia te warunki ma prawo do odgrywania czynnej roli w wychowaniu. Zapis ten stworzono ze względu na skutki procesów rozwodowych, kiedy to strona, która otrzymała prawo do opieki próbuje odseparować drugiego rodzica od potomstwa i utrudnia wszelkie kontakty. Klasyfikuje się to jako działanie bezprawne, co nie zmienia faktu, że polscy rodzice mają z tym nagminne problemy.

Edukacja

Tu akurat mamy do czynienia z jednym z podstawowych obowiązków każdego rodzica, czyli zagwarantowaniem i zorganizowaniem dla swojego dziecka dostępu do edukacji. O ile przedszkole i zerówka nie należą do tych obowiązkowych o tyle już szkoła podstawowa i gimnazjum (a od przyszłego roku już szkoła średnia, gdyż powraca w naszym kraju model 8+4) już jak najbardziej. Nim młody człowiek nie ukończy 16 lat ma prawo do edukacji, a jego opiekun musi mu ją zapewnić, czy to w szkole publicznej, prywatnej, czy też na podstawie indywidualnego toku nauczania (za zgodą dyrektora szkoły oraz pod kilkoma innymi warunkami – nie trzeba mieć do tego jednak wykształcenia pedagogicznego). Niewypełnienie tego nakazu może natomiast wiązać się z karą pieniężną rzędu nawet 50 000 zł. Jeśli i to nie daje rezultatu, odpowiedni urząd może skierować wniosek do sądu rodzicielskiego, którego pozytywne rozpatrzenie ma skutek ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Obowiązek szczepień

Kontrowersje i sprzeciw, które rodzą się w związku z tym zapisem w polskim prawie są dość szeroko omawiane i znane nie tylko przez rodziców. Mówiąc pokrótce chodzi tu o przymusowe wizyty u lekarza w celu przeprowadzenia niektórych szczepień, które są odgórnie ustalone przez odpowiednie ministerstwo naszego kraju. Jeśli jednak rodzic nie wywiąże się z obowiązku – informacje kiedy i na co szczepić otrzymuje każde dziecko w szkole oraz można uzyskać je u lekarza rodzinnego – to lekarz rodzinny ma obowiązek wystosowania informacji do Sanepidu. Kolejny krok to wydanie oficjalnego nakazu szczepienia, który dostarczany jest pocztą. W przypadku zignorowania i tej formy zostaje nałożona grzywna wysokości od 500 zł aż do nawet 10 000 zł. Można jednak odwołać się od decyzji nakazu, gdyż jest on po części niezgodny z prawem – ignorowanie to najgorsze co można zrobić.

Zarządzanie majątkiem

Zasady, które dają prawo rodzicom do zarządzania majątkiem swoich dzieci są w naszym kraju dość jasne i uwzględniają wiele różnych czynników i sytuacji, choć traktują problem dość ogólnie. Znajdziemy tu zapisy następującej treści:
– do 13 roku życia nieletniego, jego opiekun ma pełne prawo do zarządzania jego majątkiem,
– od 13-18 roku życia nieletni może w ograniczony sposób decydować o swoim majątku.
Ograniczenia dotyczą tutaj zakupów, a właściwie ich wartości, gdyż mogą być to jedynie drobne transakcje, a nie takie opiewające na duże kwoty (sprzedawca ma wręcz obowiązek odmówienia przyjęcia zapłaty w takim wypadku, jeśli nie ma z nieletnim rodzica). Jeśli jednak sprzedaż dojdzie do skutku, to rodzic ma prawo oddać towar ze zwrotem pełnych kosztów jego nabycia.

Utrzymanie

No i mamy kolejny obowiązek rodzicielski, a mianowicie „zapewnienie godnego bytu materialnego”, który umożliwi nieletniemu:
– prawidłowy rozwój,
– bezpieczeństwo,
– godne warunki życia (nie precyzuje się tu jednak jaka jest granica skromności, a jaka ubóstwa).
Za nie wywiązanie się z tych zobowiązań mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej zarówno rodzice mieszkający z dzieckiem, jak i ci, którzy nie zbyli praw rodzicielskich, ale też nie mieszkają ze swoimi nieletnimi dziećmi (może to dotyczyć wielu scenariuszy, łącznie z rozwodem lub orzeczeniem o separacji).

Portal LawCenter.pl  wsparł nas merytorycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *