Kategorie

Metoda Montessori a rola rodzica

tęcza grimms montessori ekologiczna

Metoda Montessori zakłada dokładną obserwację dziecka oraz wykazywanie zindywidualizowanego podejścia. Dzięki temu jest ono w stanie lepiej się rozwijać, a przede wszystkim kształtuje w sobie samodzielność, zyskuje większą wiarę w siebie, lepiej koncentruje się na swoich zadaniach i z ufnością patrzy na świat. Montessori oznacza edukację, która nie jest oparta jedynie na przekazywaniu wiedzy, ale […]

Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego

Pedagog, który chciałby zapewnić sobie trwałe miejsce w historii myśli edukacyjnej ma przed sobą trudne zadanie. Z upływem czasu ulegają zmianom oceny dorobku badawczego, następują przemiany społeczne i polityczne, ewoluuje kultura określająca miejsce ludzkich dokonań. Pisane dzieje wychowania wymownie wskazują, iż tylko nielicznym udało się pozostać w pamięci pokoleń. Marię Montessori niewątpliwie do takich pedagogów […]

Wprowadzanie materiałów Montessori

W korzystaniu z materiałów można wyróżnić dwie fazy. W pierwszej nauczyciel prezentuje dziecku materiał, ukazuje, jak poprawnie się nim posługiwać, w drugiej dziecko samo zaczyna pracować z danym materiałem i wykonuje ćwiczenia tak długo, jak chce, samo też decyduje o tym, ile razy będzie powtarzać ćwiczenie. Prezentując dziecku materiał, nauczyciel skupia uwagę dziecka na tych […]

Zestawy materiałów Montessori

Materiały sensoryczne to zestaw przedmiotów, które uporządkowane zostały według określonych właściwości ciał, takich jak: rozmiar (wielkość), forma (kształt), barwa, faktura (szorstkość), ciężar, sprężystość (elastyczność), Temperatura, smak, zapach, Dźwięk itp. Każdy zestaw składa się z określonej Liczby elementów, które są identyczne Pod względem wszystkich cech z wyjątkiem Jednej, wybranej, która ulega stopniowym Zmianom. Zmiany od jednego […]